Adatvédelmi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő

  • Adatkezelő személye: Elsner-Szentesi Mónika egyéni vállalkozó
  • Székhely: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 16.
  • Adószám: 68726027-1-34
  • Kapcsolat: info [kukac] cirkagrafika.hu

Adatfeldolgozó

  • Cégnév: Netmask Interactive Kft.
  • Székhely:  Budapest, Nővér u. 110.
  • Elérhetőség: ugyfelszolgalat [kukac] netmask.hu

Az Adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik jelen honlapot meglátogatják. Ez a tájékoztató elsősorban azon személyeknek szól, akik a látogatás alkalmával személyes adatokat adnak meg valamely böngészési folyamat során. Az irányelvekben nem említett adatvédelmi kérdésekben a Vonatkozó Jogszabályokban írt általános adatvédelmi rendelkezések az irányadók.

A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Tájékoztatunk, hogy pusztán az oldal böngészése során nem kerülnek személyes adataid a birtokunkba, technológiailag tiltjuk IP címed harmadik fél által történő személyedhez köthetőségét. Személyes adatokat kizárólag a te beleegyezéseddel, kizárólag az alábbiakban felsorolt feltételek betartása mellett gyűjtünk.

Böngésző sütik (cookie-k) kezelése

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a látogatás időpontját, a meglátogatott oldal URL-jét), melyek személyes azonosításra nem alkalmazhatók, de statisztikai célokat szolgálnak. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie).

A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, azokból a felhasználóra vonatkozóan személyes adat nem következtethető.

A cirkagrafika.hu weboldal megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény érdekében a böngésződben a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Használatban lévő lévő böngésző sütik (cookie-k)
– Cirka grafika weboldal böngésző sütije;
– Google Analytics böngésző sütije (anonim IP technológia: IP címedet sem mi, sem a Google nem látja);
– Közösségi oldalak böngésző sütijei (Facebook, Google, Twitter, Pinterest).

Böngésző sötik (cookie-k) lejárata
A Cirka grafika weboldal böngésző sütije 12 hónap időtartamig, a Google Analytics böngésző sütije pedig 14 hónap időtartamig  tárolódik. Ezen böngészősütiket bármikor lehetőséged van törölni. A közösségi oldalak böngészősütijei a munkamenet lejártakor törlődnek.

Böngésző sütik (cookie-k) törlése
A sütiket a böngésződben törölheted.
Google Chrome böngésző esetén kattints az URL cím melletti Biztonságos feliratra, majd a Cookie-k hivatkozásra! Az előugró ablakon ki tudod választani a törlendő cookie-t.
Firefox böngésző esetén kattints a zöld lakatra az URL cím mellett, majd a felugró ablakban a weboldal neve melletti jobbra mutató nyílra! Ezt követően válaszd a További tudnivalók hivatkozást, majd a Sütik megtekintése gombot! Az előugró ablakon ki tudod választani a törlendő cookie-t.

A népszerűbb böngészők cookie-beállítási útmutatói
– Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
– Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
– Apple Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
– Internet Explorer 8 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
– Internet Explorer 9 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
– Internet Explorer 10 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
– Internet Explorer 11 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Microsoft Edge – http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Személyes adatok kezelése

Az adatgyűjtés megvalósulása
A kapcsolati űrlapokon kért személyes adataidat önkéntes döntésed alapján adhatod meg nekünk. A kapcsolati űrlapok alján található “Elfogadom az Adatvédelmi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.” szöveg bal oldalán található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából Adatkezelő az általad megadott személyes adatokat felhasználja.

Az adatkezelés célja, jogalapja
Személyes adataidat abban az esetben kérjük el, ha elektronikus úton szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot (Kapcsolat menüpont), ha árajánlatot kérsz egy megvalósítandó projekt kapcsán (Ajánlatkérés menüpont), illetve ha időszakos akciókat rendezünk (pl. kedvezmény kupon).

Amennyiben személyes adataidat megadtad nekünk, úgy annak törlését bármikor kérheted tőlünk elektronikusan, postai úton, illetve telefonon a fent megadott elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalon történő űrlap kitöltéssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Az oldalon gyűjtött személyes adatok köre
– név;
– e-mail cím;
– telefonszám.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű megvalósulástól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.
A megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig tároljuk.

Az adatkezelő személye
Adataidat az oldaltulajdonos, mint Adatkezelő kezeli.

Az adatok biztonsága
Adatkezelő mindent megtesz a megadott személyes adatok biztonságáért. A megadott személyes adatokat a weboldal tárhely szolgáltatójának, mint Adatkezelőnek (Netmask Interactive Kft., 1131 Budapest, Nővér u. 110.) biztonságos szerverein tároljuk.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
A megadott személyes adataidat kizárólag az Adatkezelő látja, azokat harmadik személynek semmilyen esetben nem bocsátjuk rendelkezésére.

Hova fordulhatok jogorvoslatért?
Az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (Info törvény 22. §), továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

Tartalom felhasználása

A cirkagrafika.hu weboldalon található összes tartalom, illetve annak részletei (szöveges tartalom, szövegrészlet, grafikus tartalom, grafikai elem, programkód) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A weboldalon előforduló tartalmak szerzői vagyoni jogosultja a cirkagrafika.hu oldal tulajdonosa, Elsner-Szentesi Mónika (továbbiakban jogtulajdonos). A cirkagrafika.hu weboldalon található tartalmak egészének vagy egyes részeinek (szöveg, fotók, grafikai elemek, programkódok stb.) bármilyen módon történő felhasználását, másolását, átdolgozását, terjesztését, nyilvános fórumon történő bemutatását előzetes hozzájárulás nélkül a jogtulajdonos nem engedélyezi.